December 2016 – Februari 2017

In opdracht van Kontek heeft Handzz in een periode van drie maanden totaal 83 schoolgebouwen in het voortgezet- en speciaal onderwijs voor gemeente Amsterdam ingemeten. De omvang van de schoolgebouwen bedraagt totaal circa 435.000 m2 BVO. Qua architectuur, omvang en complexiteit waren alle schoolgebouwen verschillend.

Voor elk schoolgebouw is een oppervlaktebepaling conform de NEN 2580 en “meetinstructie schoolgebouwen” van gemeente Amsterdam uitgevoerd. Aansluitend is voor iedere bouwlaag een overzichtelijke vlakkentekening gemaakt van de bruto vloeroppervlakten. Voor de volledigheid is tevens per schoolgebouw een bijbehorend meetrapport opgesteld.

Het eindresultaat heeft gemeente Amsterdam meer inzicht gegeven in de onderverdeling van het aantal m2 bruto vloeroppervlak tussen het onderwijs- en gymzaalcapaciteit binnen de schoolgebouwen. Een verrijking voor hun gebouwoverstijgende informatie.

 

Delen