December 2016 – Februari 2017

In opdracht van Kontek heeft Handzz voor een grote woningcorporatie in Oost-Nederland een volledige 0-meting uitgevoerd. Deze woningcorporatie is een ondernemende en maatschappelijke gedreven organisatie, die betaalbare woningen biedt aan mensen met de laagste inkomens en is bijzonder actief op het terrein van wonen en zorg. Het bezit bestaat uit voornamelijk woningen, BOG en zorgcomplexen en zijn gelegen in Emmen en omstreken.

Voor een groot deel van het bezit, totaal 350 complexen en bestaande uit circa 8.500 vhe’s, heeft Handzz de bouwkundige onderhoudsbehoevende elementen volledig geïnventariseerd en de conditiestaat volgens de NEN 2767 bepaald. De elementen en hoeveelheden (inventarisatie) zijn in kaart gebracht en berekend. De conditiescore van de elementen zijn ter plaatse beoordeeld en tevens met beeldmateriaal vastgelegd. Vervolgens zijn de inventarisatie- en inspectiegegevens verwerkt en opgeleverd in de cloud omgeving van onderhoudssoftware IBIS Main. Aansluitend heeft IBIS de onderhoudsscenario’s uitgewerkt en planning opgesteld.

De werkzaamheden heeft Handzz in samenwerking met bouwadviesbureau IBBG uitgevoerd. Binnen een periode van maximaal 10 werkbare weken hebben wij de gehele inventarisatie en conditiemeting uitgevoerd. Gedurende het proces heeft binnen de eigen projectorganisatie, maar ook bij onze opdrachtgever diverse kwaliteitscontroles plaatsgevonden om te komen tot een hoge kwaliteitsniveau van de gegevens. Een fantastische prestatie om trots op te zijn!

 

Delen