April 2017

In opdracht van Cromwell Property Group heeft Handzz voor de objecten aan de Moeder Teresalaan 100-200 te Utrecht, waar momenteel het UWV is gehuisvest, een oppervlaktebepaling conform de NEN 2580 uitgevoerd. De objecten hebben totaal een bruto vloeroppervlak van circa 25.400 m2 en bestaan uit 7 resp. 10 bouwlagen.

Van iedere bouwlaag is een overzichtelijke vlakkentekening gemaakt van de bruto en verhuurbare vloeroppervlakten. Voor de volledigheid is van elk object een bijbehorend meetrapport opgesteld.

Op het parkeerdek en onder de objecten bevinden zich totaal 352 parkeerplaatsen. Ook deze hebben wij ter plaatse geïnventariseerd en separate plattegronden voor vervaardigd.

 

Delen